Ако сега някой постави цел да станем сред 30-те най-богати държави на света, всички ще му се изсмеят... Е, през 1989 г. бяхме на 27 място... :)

Ако сега някой постави цел да станем сред 30-те най-богати държави на света, всички ще му се изсмеят.
Ще го нарекат "популист"...
Е, през 1989 г. бяхме на 27 място... :)

Добри Божилов
Фейсбук