US репортер за "липсващото робство": Трупове, които няма кой да погребе, село след село и градове без живо население...

Който чете записките на Юджийн Скайлер за изкланите българи след Априлското въстание, не може повече да спи!
Трупове, които няма кой да погребе, село след село и градове без живо население...

Максим Генчев, режисьор
Създател на "Дякон Левски"
Източник: