EС спря парите за Струма, заради твърде много корупция и съмнителни фирми на ГЕРБ в строежа...

Проектът за строителството на магистрала "Струма" през защитените зони в настоящия му вид е в нарушение на европейски директиви, а графикът и сумата, написани в документите, които България е изпратила до Европейската комисия, са необмислени или сгрешени.
Това гласи отговорът на ЕК по апликационната форма за финансиране на участака от магистралата през Кресненското дефиле, съобщи Капитал.
На 9 август тази година от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), след голямо забавяне, изпратиха апликационна форма за финансиране на участъка от Крупник до Кресна по оперативна програма „Транспорт“.
На следващият ден от правителството обявиха, че ще платят 741 млн. лева държавни средства в случай, че ЕК откаже финансирането.
На 15 октомври от ЕК са върнали отговор, в който са изказани притеснения и са зададени редица въпроси до АПИ.
Капитал съобщава, че от Брюксел са отправили критики по дизайна, управлението на финансовия аспект на проекта, както и коментари по повод планираните мерки за намаляването на вредите върху Кресненското дефиле при използването на съществуващият в момента E 79, като едно от платната на бъдещета магистрала.
В апликацията от АПИ са посочили, че до 2023 г. ще изпълнят 41% от проекта, но от ЕК отчитат, че не са предвидени възможни забавяния, както и че е невъзможно прогресът да бъде следен, тъй като няма има „прогнозен напредък по години“.
„Въз основа на предоставената информация исканият финансов принос за предложения голям проект не е оправдан", пише в писмото, а според Капитал, това означава, че е все по-възможно България да не получи пари за изграждането на "Струма" между Крупник и Кресна.
България трябва да отговори на ЕК в срок от два месеца.