Част от София може да остане без вода, заради Перник - не е ясно тръбите имат ли дебит за такъв огромен "транзит"...


В пореден опит да прикрие управленската си глупост и корумпираност, правителството на Бойко Борисов роди ново безумие.
Ще доставя вода от язовир "Белмекен" до Перник.
Това ви казаха публично. И отново излъгаха. Това правителство е умело само в едно  - да лъже убедително.
Връзка между язовир "Белмекен" и София не съществува. Има единствено един канал между Белмекен и язовир "Бели Искър". По този канал от водосбора на "Белмекен" (т.е. преди него) в момента се прихващат води и се пращат в "Бели Искър".
От там трябва да тръгнат към София, и после - остър завой по нова тръба към Перник. На изображението можете да видите схемата (източник: НЕК).

Защо обаче не ви казаха, че ще вземат води от "Бели Искър", а от "Белмекен", а името "Бели Искър" не се споменава никъде?
Защото този язовир е един от най-старите в България и вече е в състояние на "бракуване". И това не е моя измислица, а е констатация на ред инженери и държавни органи, вкл. на управлението на ГЕРБ. 
Включително последното предупреждение е от 2017 г. Публикация* на БНР:
"...При строителството на язовир "Бели Искър" са допуснати пропуски, които могат да доведат до разрушаване на стените при земетресение и тогава ще бъдат наводнени село Бели Искър и половината община Самоков, предупредиха от Националния комитет за подобряване на водоснабдяването в България. Кметът на Самоков Владимир Георгиев заяви:
Ние всички алармираме да се предприемат необходимите мерки не само за укрепване на стената на яз."Бели Искър", който се намира над всички населени места в община Самоков, но също така и за изграждане на една система, която да предупреждава всички тези населени места по поречието на цялата река..."
По въпроса за безопасността на язовира има дори прокурорски проверки, но разбира се - всичко у нас се потулва и "забива", защото ако проверка покаже нещо нередно, някой управник трябва да иде в затвора.
А най-големият скандал е, че дори вътре в самото правителство има противоречия кой трябва да стопанисва язовир "Бели Искър", т.е. кой трябва да плати за ремонта му. Естествено, никой не иска. Последния скандал беше между областния управител на Област София, МРРБ, Столична община, и Софийска вода. Областният категорично отказа да му прехвърлят цялата отговорност за "Бели Искър", с което той да е виновен за състоянието на язовира и за последващи аварии. Целият скандал е отразен в пресата, например в тази публикация** на в."Капитал".
"Бели Искър" фактически е  в "неизправно частично работоспособно състояние". Констатацията е на МРРБ. Стената е стара (още от царско време). Не е проектирана за земетресения. С времето конструкцията е отслабена. Дори в самия начален план има слабости, които правят язовира опасен, дори като чисто нов. Всичко това са констатации на експерти, могат да се видят във въпросната публикация.
Т.е. решението за този язовир е просто да не се ползва, поне докато не се извърши основен ремонт. За който спорят всякакви чиновници и всеки вдига ръце. Вкл. това се случва по време на настоящото правителство. До момента, сериозен ремонт не е извършен***.
Сега "изведнъж" Бойко Борисов реши да напълни язовир "Бели Искър" и от там по Рилския водопровод - до София, и после от София - нова тръба до Перник.
Тук изниква нова серия от лъжи. Доставките на вода за Перник нямало да засегнат София. Но това предполага да има свободен капацитет в Рилския водопровод, както и в тръбите в самата София, за да мине "транзит" водата. Не е ясно има ли подобно нещо. Ако няма, просто ще трябва да се орежат доставките за част от София (не заради липса на вода, а заради липса на тръба), за да се пусне вода на Перник. Рилският водопровод осигурява вода на около 20% от София. Т.е. 300 хиляди души. Перник е нови 120 хиляди. Дали има 30% свободен капацитет в тръбата, за да стане всичко безпроблемно? А и да има, натоварването на максимум на тези и без това амортизирани тръби, дали няма да доведе до повече загуби, аварии и дори до спиране на водата на част от София?
Разбира се, възможно е всичко това да е просто поредната лъжа на Бойко Борисов. Възможно е просто Перник да се върже със София и да черпи вода от язовир "Искър". А цялата останала бутафория да е за прикритие. Защото София също не е с гарантирани количества и ако след година-две се стигне до режим тук, да може се скрие Бойко, че никога не е взимал вода от софиянци. Всъщност ще е взимал.
Апропо - дори от язовир "Искър" да е водата, не е ясно имат ли капацитет разпробитите софийски тръби да осигурят подобен "транзит".
И най-накрая - водата от язовир "Бели Искър" не преминава през пречиствателна станция. Тя се обеззаразява само с хлор. Това е видно от сайта на "Софийска вода"****. Т.е. говорим примитивен начин за псевдо-пречистване и "измиване на ръце", че нещо се прави. Тази хлорирана вода ще утолява жаждата на перничани, след като Бойко Борисов докара водоснабдяването на държавата до пълен крах.
И скоро няма да е само Перник в тази агония...
Но за сметка на това - Бойко Борисов ще оцелее, и ще ни води към светли бъднини...
Без вода...

Добри Божилов, писател

Източници:

1 коментар:

 1. Язовир "Белмекен" е един от най-големите хидроенергийни комплекси в Европа
  http://epicenter.bg/article/Yazovir--quot-Belmeken-quot--e-edin-ot-nay-golemite-hidroenergiyni-kompleksi-v-Evropa/204266/2/0
  Язовир "Белмекен" се намира в Рила планина на 1923 м. надморска височина.

  Той е най-големият язовир на Балканския полуостров с насипна стена и е част от каскадата „ Белмекен – Сестримо – Чаира“ с обем 140 млн. м ³. Изграден е по течението на Сестримска река, като изходният пукт е село Сестримо.  Река Крива, приток на р. Марица, има голям наклон в участък от 10 км. и естествен пад от 1300 метра.  Българските хидротехници обединяват тази природна енергия с възможността да се построи язовир с обем над 140 млн. м ³ на 1900 м. надморска височина, наличието на естествен концентриран пад от 1550 м. от язовир "Белмекен" до с. Момина клисура и възможността чрез деривации на два „етажа“ за извеждане на води до основното водохранилище и изравнител „Станкови бараки“.  Изграждането на каскадата е знаменателно по отношение на мащабност на строителната площадка и на човешки ресурси. Постиженията на проектантите, строителите и монтажните са впечатляващи. Изпълнението на строителните работи е съпътствано с много затруднения, с борба с природните стихии. Проектът е завършен през 1974 година

  Това е един от най-големите хидроенергийни комплекси в Европа.  С изграждането на язовир "Белмекен" започва строителството на каскадата.

  Построени са 3 язовира, 2 дневни изравнителя, 4 електроцентрали, обвързани помежду си чрез сложна мрежа от напорни тунели и тръбопроводи, каптажи и канали.  През тунел и подземен напорен тръбопровод водата от язовир Белмекен постъпва в ПАВЕЦ Белмекен.  От централата водите се насочват към намиращия се в близост дневен изравнител Станкови бараки. Отново по тунел и подземен напорен тръбопровод водата достига ВЕЦ Сестримо.  От централата през трикилометрова безнапорна деривация водата достига до дневния изравнител на ВЕЦ Момина клисура, и след централата, преминавайки по 70-километров тунел, достигат до язовир "Пясъчник", чрез които се подпомага напояването на горнотракийското поле.  Общи данни за водноелектрическите централи от каскадата:
  Хидроенергийната каскада "Белмекен-Сестримо-Чаира+ е част от Националната електрическа компания.

  Централите се използват за покриване на върховите натоварвания, регулиране на параметрите и режимите на работа на електроенергийната система.

  Всички те са рехабилитирани, с модерно оборудване, с висока разполагаемост и със съвременни системи за управление.  Заедно с ПАВЕЦ Чаира е оформен най-големият хидроенергиен комплекс в България с обща мощност 1600MW в генераторен режим и 892MW в помпен режим.

  ВЕЦ Момина клисура се намира на около 100 км югоизточно от столицата. ВЕЦ Момина клисура е последното, трето стъпало на каскадата. Нейната мощност е 120MW. Средногодишното производство на върхова електроенергия е 106GWh.

  Водноелектрическата централа Сестримо е втората по големина централа от каскадата. Нейната мощност е 240MW. Двете най-мощни пелтонови турбини в България, всяка по 120MW, осигуряват средното годишно производство на върхова електроенергия от централата от 225GWh.

  ПАВЕЦ Белмекен
  Първото спъпало на каскадата е помпено-акумулиращата водноелектрическа централа Белмекен.

  ПАВЕЦ Белмекен е най-голямата от трите електроцентрали с мощност от 375MW в турбинен режим и 104MW в помпен режим.

  Централата осигурява средно годишно производство на върхова електроенергия от около 290GWh.

  Язовир Белмекен
  Горният изравнител язовир "Белмекен" е многогодишен изравнител и за трите централи от енергийната каскада. Неговият обем е 140 милиона куб. м. Водите в язовира постъпват от северната и южната страна на Рила чрез около 110 км изградени тунели и канали. Каменно-насипната язовирна стена се намира на кота 2000 м.


  ОтговорИзтриване

Кажете си мнението...