Суперкомпютърът на Габриел ще доказва, че Земята е плоска...

Новият суперкомпютър, който България ще си купи за 24 милиона лева, по поръчение на Мария Габриел, ще доказва, че Земята е плоска.
Това става ясно и списък с вече одобрени проекти, публикуван на сайта на ЕС. Проектите са научни и заявяват ползване на "изчислителна мощ", която после ще им бъде осигурена от суперкомпютрите.
За машината у нас прави впечатление проект, номериран ПЗ-1977. Той е от неправителствена организация, наречена "Истинското сътворение".
Подобни организации обикновено са библейски ориентирани и опитва да доказват, че светът е създаден преди около 7000 години.
В документацията му пише, че компютърът е необходим за "изчисляване на математическите криви на Гаус-Гарин, при хелиоцентричен и геоцентричен модел". На по-прост език - ще изчисляват кривините на земната повърхност, като се наблюдават съответно от центъра на Слънцето, и на самата Земя.
Точно подобни изчисления са част от сърцевината на тезата, че Земята е плоска. Ако се получат определени резултати за "кривината", то тя не е кривина, а е права.
Съгласно заявката, тези сметки ще консумират около 60% от мощността на суперкомпютъра за първите му 3 години.
Т.е. поне в началото, основното за което българският данъкоплатец плаща, ще е да доказва, че Земята е плоска.
НПО-то е избрало този начин, защото очевидно е по-евтин от това да изстреля спътник. Освен това, спътниците са частни проекти и всеки си ги плаща, докато суперкомпютърът ще го поддържаме ние, и ще го даваме като подкрепа за "развитие на науката".

Г.Н.