40 хиляди на Бузлуджа, нито един пред парламента срещу Ф16. Ролята на БСП очевидно е да отвлече хората далеч от София, за да минат Ф16 спокойно...

40 хиляди човека на Бузлуджа, нито един вчера пред парламента срещу Ф16.
Ролята на БСП очевидно е да отвлече хората далеч от София, за да минат Ф16 спокойно...

Добри Божилов, писател
Автор на "Задругата"

П.П. Припомняме, цената която ще платим е близо 3 млрд. лв. - с нея всички пенсии могат за 1 година, да са 30% по-високи.
Вместо това - на гол тумбак - 4 чифтета Ф16...
Та дори чифтетата ги няма - само ги плащаме сега, не е ясно кога ще дойдат...