Млада българка размаза джeндърuтe: Дами, дано никога да не снижим целите си до това да сме равни с мъжете!

Дами, дано никога да не снижим целите си до това да сме равни с мъжете. 🙏🏻
Равни могат да бъдат само две количества, а ние, хората, сме много повече от това. 🙌🏼
Движения като феминизма пропускат най-красивото в човешките същества- нашите различия- и ги представят като нередност, която трябва да бъде поправена, а не като предимство, на което да се насладим. 💎
Мъжете и жените - всички ние сме създадени да вървим един до друг, да се обичаме, да си прощаваме и да изградим велики неща заедно. ⚡️
Всеки от нас е толкова уникален, че всеки опит за равенство е обида за Създателя. 👑
А борбата за равенство спира там, където започва разбирането ни за нашата уникалност.

Гергана Урумова, Фейсбук