Спират плановите операции. Ще лекуват само Ковид

В лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население се преустановява плановия прием и плановата оперативна дейност. Всички болници в тези области се задължават да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат.
В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност, а болниците се задължават да разкрият COVID структури с минимум 5% от общия брой легла, с които разполагат.
Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г., която влиза в сила от 25 октомври (неделя).
Заповедта е неясна ще създаде допълнителен хаос в здравната система. От нея не става ясно какво се има предвид под „заболеваемост“. В медицинската наука терминът „заболеваемост“ се използва за „Всички новопоявили се случаи на заболявания или заболели лица през определен период от време сред населението и се изчислява се на 1000 души население.“


Вероятно, заради малкия брой случаи у нас, в заповедта на здравния министър е използвано съотношението на 100 000. За сравнение, при грипна епидемия, спиране на плановите операции се прилага при наличие на над 2000 болни на 100 000 население, а тук при 60.
От заповедта не става ясно за какъв период от време се определя тази заболеваемостта – на ден, на седмица, на 14 дни или друг.
Неяснота има и около дефиницията на заболели лица. Министърът не уточнява дали има предвид лица с клинично протичане на заболяването или лица с положителен PCR. Ако е второто, терминът заболеваемост е използван неправилно, защото над 80% от лицата с положителен PCR не са болни.
В заповедта не посочват кои области отговарят на посочения критерий в момента. Не е ясно и защо за мярка е забрана административната област, а не общината. Защо например, ако има повишена заболеваемост в Самоков, трябва а спрат плановите операции в Ботевград?
Министърът нарежда на всички болници да разкрият легла за лечение на пациенти с Ковид, но е пропуснал да изясни как може да стане това, след като Законът за лечебните заведения и Постановлението на Министерският съвет за приемане на Национална здравна карта го забраняват.
Как една болница, която няма в състава си лекари със специалност по инфекциозни болести или пулмология ще лекува пациенти с Ковид?
Как болница без необходимите специалисти може да сключи договор с НЗОК, след като НРД 2020-2022 го забранява? Ако касата откаже такъв договор, пациентите ли ще плащат за лечението си?
Ако все пак болницата разкрие легла и сключи договор с НЗОК, без да има необходимите за това специалисти(защото няма откъде да ги намери) и се случи най-лошото, кой ще носи отговорността за евентуално допуснати от неспециалистите грешки при лечението?
Накрая, но не по важност. Заповедта не дава никаква информация за съдбата на пациентите, които имат други заболявания, различни от Ковид. Спирането на плановия прием и плановите операции поставя под риск много повече хора със сърдечно съдови, нервнодегенеративни и редица други хронични заболявания, които ще бъдат оставени без наблюдение и контрол на лечението. Стотици хиляди пациенти попадат в тази категория.

ЦЗПЗ