Държавата се управлява от генератор на случайни числа. Боко обяви отваряне на моловете, НОЩ не знае, ей така щраква с пръст и нова хрумка

"Заветът"  от Добри Божилов
Държавата се управлява от генератор на случайни числа.
Бойко обяви отваряне на моловете, Щабът не знае, ей така щраква с пръсти и нова хрумка.
Но ако си спомняте, точно така въведоха и напълно ненужното извънредното положение. Един петък на премиера му "хрумна" и хвърли държавата в хаос.
Нито една от предприетите мерки не изискваше извънредно положение, но за да се всее паника, това бе идеално.
А генерали, та и самият премиер, започнаха да говорят за трупове и хладилни камиони по детски площадки. Дори децата не пожалика.
Сега панически - в другата крайност.
Вероятно става дума отново за хаос, но не медицински, а икономически. И Бойко е готов да жертва всичко, дори карантината, и необходимите все още умерени предпазни мерки, за да направи чудо, и да я съживи.
Но моловете няма да го направят. Тя е структурно разсипана. И не само вътрешно, а и като външни пазари. Съвсем отделно - дори при отворени молове, те няма да се напълнят веднага с хора.
Ще има месеци на логична потребителска предпазливост.
Какво ли ще роди до тогава генераторът на случайни числа в главата на Слънце Му...

Добри Божилов, писател
15.05.2020