Интернетът на Бойко "заби" по време на демонстрация на портал за корона-вируса...

"Заветът"  от Добри Божилов
Интернетът на Министерския съвет "заби", точно по време на демонстрацията на нова информационна система за корона-вируса (coronavirus.bg).
Служителят, представящ я пред всички национални медии, се притесни.
Но бързо уточни, че проблемът не е в системата, а в местния Интернет.
Т.е. в Бойко.
Може и смешен да звучи подобен проблем, на фона на Перник и корона-вируса.
Но е показателен как всичко в света на Бойко, накрая се разпада.

Г.Н.