Това което става на петролния пазар вещае чудовищна катастрофа - глобален колапс...

"Заветът"  от Добри Божилов
Цените на петрола са признак за глобален колапс.
Как функционира общество, което драстично намалява потреблението на енергия?
Функционира в затихващ режим.
Енергията е във всичко - от хляба до маските за Ковид-19. Сривът в потреблението на енергия означава срив на всичко, на цялото ниво, до което е стигнала цивилизацията.
А това означава глад, безредици, войни, както и жертви по по-тривиални причини - например хронично болни, поради липса на лекарства.
Навлизаме в нов етап от историята на човечество, но винаги досега смяната на етапите е била свързана с гигантски катаклизми.
Анализ на писателя Добри Божилов...
Видео:
Г.Н.