Наркоманчето трябва да бъде съдено и за "опит за убийство" на 5-6 пешеходци, разминали се на "сантиметри" от смъртта...

"Заветът"  от Добри Божилов
Между другото, наркоманчето - независимо действало ли е по поръчка, или дрогирано, трябва да бъде съдено и за "опит за убийство" на 5-6 пешеходци.
Които се разминават буквално на "сантиметри" от смъртта, когато пресичат на зелен светофар и пешеходна пътека.
И двете влачещи се коли минават пред тях.
Това си е "опит за убийство" на няколко случайни лица.

Добри Божилов, писател
21.04.2020
Видеото: