ЕС все пак се отразява добре на България - малцuнствата емигрират по-бързо от българите...

Изглежда все пак ЕС се отразява добре на България.
През 2011 г. министърът на просветата обяви, че 48% от първолаците НЕ са българчета.
А сега министърът обяви, че само 33% не са българчета.
От това си правя извода, че малцинствата емигрират по-бързо от българите, т.е. работата на добре върви :)

Добри Божилов, писател
автор на "Задругата"
(коментарът е от Фейсбук)