Българите ще я докарат до там, че да бранят децата и водата си!... Учителят Петър Дънов...

БЪЛГАРИТЕ ЩЕ Я ДОКАРАТ ДО ТАМ, ЧЕ ДА БРАНЯТ ДЕЦАТА И ВОДАТА СИ !
УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ

Тази реплика издири от архивите художникът и скулптор Христо Генчев.
Би било разумно да се замислим.

Източник: