Димитър Стоянов: ГЕРБ Излъгаха брутално и безсрамно, че президентът е подкрепил проекта на бюджет

 Във връзка със съгласуването на бюджета от Администрацията на президента: Поредната гербаджийска интрига. Тук няма да коментирам институционалността защото тя изискваше да се публикува освен писмото на Администрацията и писмото на Министерството на финансите. Няма да го публикувам. Техните интриги ми са далечни.
Няма обаче как да не коментирам това, че президентът бил съгласувал проекта на бюджет. Това е лъжа. Излъгаха най брутално и безсрамно.
Писмото е до администрацията (даже не е посочено до кого), а не до президента. Президентската институция съгласува единствено и само бюджета на Администрацията. Писмото е изпратено до всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства, включително и до Агенцията за ядрено регулиране и до Съвета за електронни медии. Надявам се и те да са съгласували целия проектобюджет … на цялата държава.
Президентът не съгласува проектозакони. Президентът е на края в цялостната верига на законотворчеството. Томислав Дончев нима не го знае? Ако го знае, то цялата пресконференция е манипулативна. Ако не знае, жалко!

И ако за финансовият и социалният чиновник е допустимо да не са коректни (явно им липсва административен капацитет), то е недопустимо написаното от Десислава Атанасова във ФБ. Нима юристите на ГЕРБ не знаят, че президентът не съгласува проектозакони? Жалко!

Главният секретар на президента Димитър Стоянов, Фейсбук