Нов рекорд в заразените - над 700. Бойко е спасен!

Нов рекорд в заразените. Над 700. Съвсем очаквано и предвидено от наблюдаващите политическите процеси и агонията на Бойко. Това е финалният антибиотик, финалното лекарство на отчаянието, което евентуално да го спаси.

Но истината е проста, и народът я осъзна вече - ако започнем да правим подобно масово тестване за всеки един сезонен грип, ще постигнем същото ниво на паника :)

Или както казал Гьоринг в Нюрнберг: "Управлявахме масите чрез страх. Наплашихме ги, и ни следваха. Малцина вярваха на национал-социализма или дори на Фюрера. Но всички се страхуваха от заплахите, които ги убедихме, че съществуват. Не е нужно да сте диктатура - същото може да стане и в демокрация..." :)


Добри Божилов, писател
"Задругата", "Заветът"
14.10.2020