По време на вируса: България с най-ниския брой починали за последните 4 г. Карантината уби сезонните болести, които отнасяха доста...

"Заветът"  от Добри Божилов
За първите четири месеца на тази година броят на смъртните случаи е най-нисък в сравнение със същите периоди на предходните три години.
Това сочи справка, предоставена от Националния статистически институт /НСИ/ на Министерството на здравеопазването /МЗ/, която беше представена от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев във времето за парламентарен контрол.
"Министерство на здравеопазването не събира и не обработва данни за смъртността в България и може да изрази становище само въз основа на официални статистически данни", каза министър Ананиев.
Съгласно нормативната уредба, органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт и при изпълнение на Националната статистическа програма, която се разработва в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката и се приема с Решение на Министерския съвет.
Предоставените за 2020 г. данни са предварителни. От НСИ са уточнили, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт, поради което броят на смъртните случаи за тази година ще се променя при всяко следващо генериране на справката, подадена по седмици.
Смъртност в периода януари-април през последните 4 години по данни от НСИ:
2017 г. - 40 825 души
2018 г. - 38 603 души
2019 г. - 39 529 души
2020 г. - 37 808 души
Информация за смъртност по причини към момента не е предоставена на Министерство на здравеопазването, но първите през по-голямата част от първите четири месеца от годината животът у нас беше подвластен на защитните мерки срещу коронавируса, които доведоха и до намаляване на заболелите от друг сезонен убиец - грипа. Т.е. мега карантината е предпазила хората не толкова от "короната", колкото от други зимни заболявания, които иначе отнасят доста хора.