ЗАКОНОДАТЕЛНИ НАПЪНИ В ПСИХИАТРИЯТА

"Заветът"  от Добри Божилов
Безапелационният победител в класацията на Правна лудост „Йорист на годината“ отново защити приза си.
Дани Кирилов продължава да води своя #thuglife в Министерство на правосъдието като за пореден път сащиса и без това обръгналата на всякакви законодателни умотворения правна общност.
С вдъхновението на пожарникари (което не знаем откъде черпят) управляващите решиха да потушат поредния припламнал справедлив обществен пожар от бруталния произвол на войната по пътищата навръх Великден.
И по какъв друг начин ако не чрез нов закон за изменение и допълнение на НК…? Този път предложенията достигат и до по-особени „психиатрични“ измерения.
По стара от незапомнени времена законодателна традиция решението на управляващите за отговор на обществения гняв е увеличаване на наказанията в Наказателния кодекс.
Както се казва „Висока граница – мирна главица“. Въпреки че на министъра на правосъдието му се видяха височки и сегашните наказания за водачи, шофирали при употреба на алкохол и наркотици, това не бе достатъчно да го възпре да поиска увеличаването им в името на народното успокояване.
Така по естествен път се роди мисълта на деня на Йорист на годината: "И без това са свръхвисоки наказанията, но ще предложим тяхното увеличение на бих казал на абсолютния максимум."
Но пък само високи наказания…?! И без това е изтъркана работа. Дайте да ги вкараме и в психиатрия!
Йорист на годината днес предложил идеята за „психиатричен затвор“ за престъпниците на пътя. Или първата година от лишаването от свобода на осъдения за престъпление в нарушение на ЗдвП под въздействието на алкохол или наркотици да се изтърпява в психиатрично заведение.
Логично можем да поставим въпроса - а тези, които са попрепили и са попредозирали и са извършили друго престъпление минават ли през психиатрия? Въобще извършването на престъпление под въздействие на алкохол и наркотици предоставя ли медицинско основание за принудително настаняване в психиатрично заведение? Няма ли да понарушим забраната за принудително лечение по чл. 52, ал. 4 от Конституцията?
Силно недоумение буди и законодателната идея една принудителна медицинска мярка като лекуването в психиатрично заведение да се употребява като наказание или поне да се прилага с цел наказване на извършителя на престъпление. Наказателният кодекс прави ясно разграничение между наказание и принудителни медицински мерки и нарушаването на това деление си е чист законодателен напън в психиатрията!
Повече за изявленията на министъра на правосъдието за новите промени в НК от днес: https://bit.ly/2RWbIxx
Очакваме и самия текст на законопроекта на Министерски съвет, надявайки се (макар и напразно) че бисерите ще останат само в днешните изявления на Данаил Кирилов.

Източник: Правна Лудост, Фейсбук