Всеки, който се надява на помощ от Бойковото царство, е наивник - държавата беше банкрутирала още преди вируса...

"Заветът"  от Добри Божилов
Имайте предвид, че държавата беше банкрутирала и преди вируса, и това се замазваше с нови и нови заеми.
Сега просто лъсна голата истина.
Всеки, който се надява на помощ от Бойковото царство, е наивник.
Пари там няма от години - всичко е опоскано, ошушкано и изнесено някаде... :)

Добри Божилов, писател
23.03.2020