2020: Бойко Борисов не може да бъде критикуван! Това е "политизация"! Няма значение дали той е забъркал кашата...

Aко все още не сте наясно, кой е прекият виновник за безобразията с водите на Перник и Ботевград, може да се информирате от Закона за водите - Нено Димов, Министър на околната среда и водите!
Чл. 53. (1) Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по приложение № 1 се определя в годишен и месечни режимни графици, КОИТО СЕ УТВЪРЖДАВАТ ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ и са неразделна част от разрешителното за водовземане.
(2) С годишния график се определя стратегията за използване на водите на язовирите по приложение № 1 през съответната година.
(3) Месечният график се изготвя, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРА ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ МЕСЕЦ, ОПРЕДЕЛЕНАТА С ГОДИШНИЯ ГРАФИК СТРАТЕГИЯ, ПРОГНОЗАТА ЗА ОЧАКВАНИЯ ПРИТОК, ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА И ПРЕЦЕНКАТА НА ИСКАНИЯТА В МЕСЕЧНАТА ЗАЯВКА ОТ ТИТУЛЯРИТЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ.
(4) С месечните графици се:
1. прехвърлят води;
2. определят свободни обеми за поемане на очакван приток;
3. определят специфични условия към титулярите на разрешителни.
(5) Разрешеният лимит може да бъде надвишен в случай на определен с месечния график обем за поемане на очакван приток или при възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства.
(6) Лицата, които осъществяват техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, представят в МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЕЖЕДНЕВНО, ПО ДЕСЕТДНЕВКИ И МЕСЕЧНО, НА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН, информация за водностопанския баланс в язовирите по приложение № 1.
(7) МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ или оправомощено от него длъжностно лице при възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства изменя месечния график, за което писмено уведомява заинтересованите страни.
М. Христова
За това се присъединявам към въпросите на Dimiter Koumanov:
"СЛЕДОВАТЕЛНО, лицето Димов е трябвало да преценява исканията на ВиК съобразно очаквания приток и т.н.,
...ПРЕДИ Да Утвърди изготвения от МОСВ месечен график, а като установи проблем - веднага да вземе мерки за изменение! ВЕДНАГА, а не шест месеца по-късно!
Четете бе, уважаеми журналисти, преди да МУ слушате глупостите в захлас!
Този Е НАЙ-ВИНОВЕН за Перник!
А, както изглежда, дори не знае какви са МУ задълженията, нали така?
Между другото - този нещастен типаж още ли е на свобода?"

Ангел Славчев - от социалните мрежи
Заглавието е на редакцията

П.П. Добре е да не забравяме и, че екологията е един от най-ресурсните ресори, и затова всъщност за нея отговаря не само министърът, а и Бойко Борисов лично. Причината са реките от пари, които се разпределят от ЕС. Т.е. Бойко да се прави "на луд", че не знае нищо, е абсолютна подигравка. Реално той трябва да подаде оставка. Но в момента е забранено дори да се намекне, че нещо "Светиня Му" може да е виновен. В 2020 е това - Бойко не подлежи на критика, дори кметът на Перник от БСП, му пристана и го хвали. Бандитът ще ни спасява от бандита... :)