Княз Борис не дава и педя българска земя... Винету раздава щедро за бази и концесии...

От земята българска един камен не давам! (княз Борис І)
Да почетем един велик българин, и артистът, който го пресъздаде.
Разликата с днешните - раздаващи бази и народното богатство, е очевидна.
Дано се роди някога български лидер, който мисли като Бориса...
Дано...
Засега не го виждаме, но дано дойде...