Вижте какво ще стане, ако президентът вземе да Ги сравнява с гимнастички, а не с футболисти... Милостив е към тях...

Вижте какво ще стане, ако президентът вземе да Ги сравнява с гимнастички, а не с футболисти...
Милостив е към тях...
Добри Божилов,

П.П. Припомняме, "обиден" на думите на президента "каквато държавата, такъв и футболът", премиерът поиска да го сравняват с гимнастичките, защото те носят медали.
Някои читатели заподозряха и джендър-чувства...