"Задругата" е писана не за Харалан, а за такива като Кочо, убил семейството си, за да не падне в ръцете на турския поробител!

https://www.helikon.bg/217729-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
Утре - 9 май, "Задругата" ще бъде представена в Перущица, по време на честванията на Априлското въстание (което е и ден на града).
Мисля, че самото представяне ще бъде от 13 ч. в читалището.
Който е там, да намине...
Перущица - град, в който не се оспорва турското робство, и където храбрият Кочо Честименски е убил цялото си семейство, за да не попаднат в ръцета на турския поробител!
Слава на такива българи!
"Задругата" е писана и в тяхна памет!

Добри Божилов
Автор на "Задругата"