Трус! ЕС анулира арбитража на ЧЕЗ срещу България, дори Чехия подписа! Сделката вече е при други условия! Трябва да се предоговори!

Обърнете внимание на тези подписи, най-вече втория ред вляво - подписът на представителя на Чехия.
С този подпис Чехия поема ангажимент да накара всички чешки държавни компании да спрат всички международни арбитражи, насочени срещу държави-членки на Европейския съюз.
Така че арбитражът на ЧЕЗ срещу България отпада.
Но по-важното е друго - 28 страни членки на ЕС декларират, че до края на годината ще анулират всички двустранни договори между държави от ЕС, които предвиждат международен арбитраж между инвеститор и държава.
Страните членки на ЕС информират международните арбитражи и съдилищата, че нови арбитражи срещу държави членки на ЕС не могат да бъдат завеждани, а текущите трябва да се прекратят - а ако не се прекратят, решенията им не трябва да бъдат прилагани от съдилищата.
Всичко това произтича от решение на Европейския съд от миналата година (Achmea v Slovak Republic C-284/16), с което съдът реши, че международните арбитражи не са част от европейската съдебната система и са несъвместими с европейското законодателство.

Георги Ангелов, Фейсбук
(Заглавието е на редакцията)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...