Adsense-top

Маркс и до момента е най-великият икономист в историята... Всичко, което е написал, се потвърждава от реалността...

Маркс и до момента е най-великият икономист в историята. Всичко, което е написал, се потвърждава от практиката.
Няма по-добър аналитик на капитализма от него. Няма друг икономист, който да има толкова висока степен на познаваемост на реалността.
Маркс погрешно се свързва само със социалистическата революция, която НЕ Я Е ПРАВИЛ ТОЙ.
Той единствено е казал, че капитализмът ще крушира и препоръчва някакво решение.
Но социализмът нито го е описал в детайли, нито той го е правил.
Съвсем отделен е въпросът, дали действително социализмът се е провалил, или просто сме жертва на пропаганда на временно победилите сили на едрия капитал. Който се страхува от него...

Добри Божилов, Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...