Adsense-top

Радев разкритикува малкия елит, който определя бъдещето на Европа и призова институциите да прияобщят гражданите към взимане на важните за Съюза решения

Президентът призова страните участнички във форума за реална интеграция в социалната сфера, икономиката и образованието
Бъдещето на ЕС зависи от способността да бъдат приобщени гражданите към вземането на важните за Европа решения. 
Един от големите проблеми на ЕС днес е затвърждаващото се впечатление, че бъдещето на Европа се определя от малък елит. 
Това заяви президентът Румен Радев в изказването си на втория ден от срещата на държавните глави от групата "Арайолуш", която се провежда в столицата на Латвия, Рига.
Въпреки че демократичните институции в Европа са факт, те не съумяват да изпълнят приобщаващата си роля за гражданите и голяма част от европейците не се чувстват представени, заяви президентът Румен Радев.
Според него икономическото и социално сближаване между „стари“ и „нови“ държави-членки на ЕС е задължително условие за съхраняването на потенциала на съюза да бъде единен и да действа като общност. 
Разликите в социалното и икономическото развитие на европейските държави водят и до различни приоритети в тяхната политика за развитие. 
Когато подобни различия надхвърлят определена степен, те могат да застрашат солидарността, единството и дори процеса на европейска интеграция, смята президентът.
Той призова страните-участнички във форума за реална интеграция в социалната сфера, икономиката и образованието като най-ефективна мярка за отстояване на европейските принципи и ценности. 
Според Радев привличането на чуждестранни инвестиции и компании не се изчерпва с размера на средствата, а и с модела на обществени отношения, подобряване на бизнес средата и качеството на живот, което носят за обществото.
Европейският съюз може да бъде успешен в бъдеще само ако олицетворява успех не само като общност, но и на всички свои държави членки. 
Ако ЕС не е единен и не успее да утвърждава своите ценности в съседните на Европа региони, то рано или късно ще започне да внася външни за съюза модели. 
Това изисква интеграция и в областта на външната политика и дипломацията, изграждането на адекватен отбранителен капацитет, с който ЕС да гарантира своите интереси, заяви Румен Радев в края на речта си.
Форумът за политически диалог обединява 14 президенти на държави членки на ЕС: Португалия, Германия, Латвия, Финландия, Италия, Австрия, Полша, Унгария, Словения, Естония, Малта, България, Хърватия и Гърция. Тази година е посветен на аспектите на сигурността.

Източник: NBox.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...