Adsense-top

"Успехите" на Бойкономиката: Чуждите инвестиции се свиха наполовина, вече са по-малко от в столицата на Молдова...

Бойкономиката очевидно върви към пълен колапс, след като стана ясно, че чуждестранните инвеститори вече се разбягват.
То какво ли да правят тук, като всичко зависи от мутри и мафиотски кланове, и всеки трябва да снася и редовно, и при това не малки суми.
Според сайта "Инвестор" направените в България преки чуждестранни инвестиции през първите шест месеца на тази година се свиха с 49,5% (241,1 млн. евро) и към 30 юни възлизат на 246,2 млн. евро.
С това реално вложенията са по-малки дори само от столицата на Молдова Кишинев.
Тяхната сума е по-ниска в сравнение с периода януари – юни 2017 г., когато бяха 487,2 млн. евро , показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).
Само за юни обаче те нарастват със 155 млн. евро, но увеличението преди година пак беше по-голямо – 195,9 млн. евро.
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) от януари до юни е отрицателен и възлиза на 26,6 млн. евро. Той е по-нисък с 97,6 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, който е в размер на 71 млн. евро.
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти през първите шест месеца на тази година са за 2,7 млн. евро, като година по-рано бяха 8,2 млн. евро, пресметнаха от централната банка.
Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат гражданите на Русия (1,1 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро) и Германия (0,3 млн. евро).
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) за периода януари – юни е отрицателна и възлиза на 16,2 млн. евро. През миналата година тя също имаше отрицателна стойност от 9,5 млн. евро.
За първите шест месеца на тази година подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 289 млн. евро, докато година по-рано беше 425,8 млн. евро. Най-големите нетни преки инвестиции в страната от януари до юни са направени от Холандия (262,7 млн. евро), Русия (159,3 млн. евро) и Германия (130,9 млн. евро).
По предварителни данни преките инвестиции на български компании в чужбина за януари – юни 2018 г. нарастват със 138,5 млн. евро, при увеличение със 105,4 млн. евро за същия период на миналата година. Само през юни те се повишават с 55 млн. евро, при ръст с 38,8 млн. евро година по-рано.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...