Adsense-top

Не се учудвайте на фалита на Ердоган, Османската империя и тя винаги е фалирала накрая...

Събитията в Турция изобщо не са изненадващи, от чисто икономическа гледна точка.
Изоставянето на светската държава, и градежа на нов султанат, логично води до банкрут, така както се е случвало няколко пъти със самата Османска империя.
На нея възходът и приключва с челния удар с Австрия на Запад, и с Русия на Север. Няма на къде да се разширява и да плячкосва нови земи. Приходите спадат, и лека полека тя затъва.
След погрома под Виена, османлиите са постоянно във финансови трудности. Официално първият фалит е обявен едва 1875 г., но преди това султанът е постоянно в недостиг на пари, не си плаща различни задължения и пр.
Финансовата несъстоятелност на тази държава, ръководена от религията, се материализира с постепенен разпад и от загуби на територии. При това не говорим само за поробените християни. Отцепват се и мюсюлмански владения. Например Египет се превръща в огромен проблем за империята, като често пашите там си стават местни царе и не признават султана.
Опитът на Ердоган да се откаже от кемализма и да възстановява Османката империя е към края си.
И нова Османска империя ще фалира също както и старата. Просто си има икономически правила, които дори султанът не може да пренебрегва.
А Ердоган очевидно е сред глупавите султани. Изобщо не се е поучил от злополучията на предните...

Добри Божилов, Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...