Adsense-top

МО забърка поредна каша с ремонта на вертолетите Ми-17 и Ми-24

В Раздел „Профил на купувача - Възложител министъра на отбраната“ на сайта на Министерството на отбраната на Република България на 30 юли 2018 г. бе публикувана обществената поръчка за Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24.
В приложеното Решение № 86/24.07.2018 г. в точка IV 3) I е записано че става въпрос за ремонт на 2 (два) броя вертолета Ми-17, а в Обявление за обществена поръчка в точка II 2. 1) е записано 4 (четири) броя вертолети Ми-17.
От друга страна в Техническата спецификация ТС Л22 2898.18-УВО в Приложение 1 има изискване за ремонт на 2 броя основни двигатели и 1 брой пусков двигател, които са необходими за 1 брой вертолет Ми-17, пише сп. "Клуб КРИЛЕ".
От трета страна в Приложение 3 на същата Техническа спецификация се изисква ремонт на 2 броя авиохоризонт АГБ-3К сер. 3, които са достатъчни за 1 брой вертолет Ми-17.
Същата каша е и при вертолетите Ми-24. 
В обществената поръчка за Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24, Номер-МО: MO-DOA-2018-045, Номер-АОП: 00164-2018-0023 в приложеното Решение № 86/24.07.2018 г. в точка II. се говори за 4 (четири) броя вертолети Ми-24. 
В Техническата спецификация към обществената поръчка ТС Л22 2899.18-УВО в точка 2 са посочени 6 (шест) броя вертолети Ми-24.
За пореден път Дирекция „Отбранителна аквизиция“ на МО видимо проваля обществена поръчка, защото трудно ще може да се промени броя на ремонтираните вертолети, без това да влияе на посочената пределна цена от 31 083 333,34 лева без ДДС.
Въпросът е какво е това- некадърност, немарливост или умишлен саботаж на възможността България отново да има вертолети способни да гасят пожари. 
Май единственото вярно нещо в документацията на МО е УВО – трябва да има яко УВО на некадърни и некомпетентни служители на всички нива.

Източник: Фрог нюз

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...