Adsense-top

В България измислиха нов бизнес - обжалване на обществени поръчки...

Пет поръчки на обща стойност над 878 млн. лв. с ДДС блокира журналистката Росица Александрова Кирева от Хасково, информира Актуално. 
Три от спрените процедури чрез едноличната ѝ фирма "Рос БГ", регистрирана в бургаски апартамент, са обявени от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Общата им стойност е 727 406 701 лв. без ДДС (или 872 888 041 лв. с ДДС). 
Другите две са на община Велинград. Фирма "Рос БГ" е създадена през януари месец тази година. 
Дружеството е с 1000 лева капитал и е активирано два месеца след учредяването му. 
Дейността му досега сякаш основно се състои в спиране на обявени обществени поръчки. 
В Търговския регистър фирмата е вписана с многостранна дейност. 
С нулев опит в каквото и да е строителство "Рос БГ" ЕООД спира първо процедурата за Проектиране и строителство на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волуяк. 
С жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) я спира на 15 март, като тя и дотогава е спирана от други фирми. 
А поръчката е с прогнозна стойност 170 500 000 лв. без ДДС. На 11 април "Рос БГ" подава жалба срещу поръчка на община Велинград за реконструкция на общински пътища на стойност 2 611 569 лв. КЗК отказва да образува производство, но и до днес поръчката не е рестартирана. 
Няколко дни по-късно друга поръчка на Велинград е спряна – за реконструкция на улици. 
Тя е с прогнозна стойност 1 828 048 лв. и КЗК обявява за незаконно решението за нейното откриване. 
На 21 май "Рос БГ" подава жалба срещу друга поръчка на НКЖИ – на стойност 361 482 526 лв. без ДДС за модернизация на железопътен участък Костенец – Септември. 
На 12 юни пред КЗК е "маркирана" трета железопътна поръчка с прогнозна стойност 195 424 175 лв. без ДДС. 
Тя е за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив – Бургас. 
Може само да се гадае каква е целта на цялата тази дейност, защото инвестицията в тези обжалвания никак не е за пренебрегване. 
Досега по четирите образувани в КЗК производства тя е платила не по-малко от 16 900 лева. Отделно са плащанията ѝ за производства пред Върховния административен съд. Отделно са разноските пред КЗК и от ВАС. 
По всички жалби журналистката е поискала от КЗК да наложи временна мярка "спиране на производството". 
Антимонополната комисия ги е отхвърлила с мотив, че спирането им би оказало негативно въздействие върху както върху възложителя на обществената поръчка, така и върху обществото. Тя се произнася, че поръчките на НКЖИ са от изключителна важност и стратегическо значение в регионален и национален мащаб. 
Подчертава, че възложителят няма право да сключи договор с избрания за изпълнител участник, преди да влязат в сила всички решения по процедурата. 
Тоест, дори процедурата да не бъде спряна и по нея да има постановено решение за определяне на изпълнител, интересите на жалбоподателя ще бъдат защитени в достатъчна степен до решаване на спора по същество. 
И трите решения на КЗК да отхвърли исканията за спиране на производството са обжалвани пред ВАС, където също са отхвърлени. 
Междувременно КЗК е оставила без уважение по същество жалбите на "Рос БГ" ЕООД по трите процедури на НКЖИ, но и тези решения на Комисията подлежат на обжалване пред ВАС. 
До днес нито една от петте поръчки не е разблокирана, като се има предвид, че за участъка Костенец – Септември тя е обявена преди повече от година, за Пловдив – Бургас е започнала в края на ноември 2017 година, за София – Волуяк е стартирана в началото на ноември. На община Велинград поръчките са от март месец.

Източник: Оф нюз

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...