Adsense-top

Грижата за живота и здравето на родните законотворци ще струва като застраховка около 50 000 лв. (без ДДС)

От грижа за живота и здравето на народните законотворци администрацията на парламента пусна за публично състезание обществена поръчка за сключването на застраховка.
Прогнозната й цена е 50 000 лева без ДДС.
Груповата рискова застраховка "Живот" се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на 240 народни представители от 44-то Народно събрание на Република България, пише в обявлението.
Компанията, която ще застрахова депутатите, се ангажира да изплати по 15 000 лева в случай на инцидент.
30 000 лева ще е застраховката за настъпването на инфаркт, инсулт, катстрофа или трайна загуба натрудоспособност при злоумишлени действия от трети лица,настъпили при изпълнение на служебните задължения на депутатите.
Компанията се ангажира да покрие и транспортните разходи при лечение или погребение.
Срокът за застрахователното покритие е една година, считано от 00 часа на датата на влизане в сила на договора за възлагането на услугата.
Застраховката е валидна на територията на България и в чужбина.
Застрахователят е задължен да изплати обезщетението в 15-дневен срок срещу предоставянето на всички документи, доказващи претенцията по основание и размер.
При предсрочно прекратяване на мандата на народен представител застрахователното покритие също се прекратява.
Сумата, която се плаща за застраховка зависи и от възрастта.
Оказа се, че най-много депутати са между 45 – 49-годишни. Те са общо 43. Следват народните избраници между 40 и 44 години – 40 на брой.
37 са законотворците, които са между 35 и 39 години. Толкова са и тези на възраст от 50 до 54 години. Едва петима са от 20 до 29 години, а четирима са над 70-годишни.

Автор: Камелия Цветанова, източник: Днес

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...