Стигаме заплатите в Германия след 366 години...

 
Според изчисления, направени от профсъюзите в Чехия ще са нужни 366 години на Източна Европа, за да достигне нивата на заплатите в Германия, ако продължават да се повишават с тези темпове. 
Това съобщи Лука Византини – генерален секретар на Европейската конфедерация на Профсъюзите по БНТ.
Според него, равнището на заплатите е един от най-сериозните проблеми в Европейския съюз.
„Мисля, че това е един от най-сериозните проблеми на ЕС – равнището на заплатите. 
Знаете колко е трудно да се обсъжда на европейско равнище директивата по този въпрос, за да сме сигурни, че българските или полските работници имат поне същото равнище, както в по-западните страни“, каза Лука Византини.
Това, което повтаряме на всички европейски институции и особено на правителството на източните държави, че не е достатъчно да има само равно третиране по отношение на работата, каза още генералният секретар на Европейската конфедерация на Профсъюзите.
По думите му, необходимо е да се увеличат и надниците или заплатите в източните държави, за да има наистина равностойно третиране: „Ние имаме изчисления, направени от колегите ни от чешката република, според които, като се има предвид каква е настоящата скорост на увеличаване на заплатите в ЕС, ще са ни необходими 366 години, за да стигнем равнището на заплатите в Германия“ .

Източник: Труд

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...