Мuгрантите са на 10 км. от това... :)

"Заветът"  от Добри Божилов
Няма да коментираме нищо, 
нашите думи са безсилни пред очите ни...
А мигрантите са само на 10 км. от тук.
Около 20 хиляди души.
Като за начало.
В Турция чакат още 3 милиона...

ГН