Вижте "инвалидите" дето се редят за пенсии...

Резултат с изображение за опашки телк
"Заветът"  от Добри Божилов
Покрай нормативни неуредици с наредбата за ТЕЛК, 
се извиха опашки от инвалиди пред администрацията.
Това позволи да се види що за "хора с увреждания" храни държавата...  
Някои от тези клети хорица дори налитат на бой...
Коментарите са почти излишни...

ГН
06.2017
Резултат с изображение за опашки телк 

Резултат с изображение за опашки телк