Еврокомисията подготвя признаване на едноnоловuте двойки в целия ЕС


 Европейската комисия съобщи, че обмисля да предложи законодателство за признаване навсякъде в ЕС на съюзите между хора от един пол. Комисията ще предложи ново законодателство за признаване в ЕС на родителството на такива двойки.


Подготвяните промени са част от стратегия за осигуряване на допълнителни права на хората с необичайни сексуални предпочитания (ЛГБТ+). Предвижда се европейското законодателство да възприема като престъпление посегателствата и речта, породени от омраза, включително срещу хора от тези обществени слоеве. Комисията изразява готовност през 2023 г. да представи междинен доклад за изпълнението на целите на стратегията.

ЕК съобщава, че ще осигури правна и финансова помощ на хората ЛГБТ. Комисията се позовава на данни, според които 43 на сто от тези хора в ЕС се чувстват дискриминирани и това е основната причина за наблюдаването на някои неравенства, особено на пазара на труда. Данните сочат, че расте делът на европейците, според които хората ЛГБТ трябва да имат еднакви права с хетеросексуалните - от 71 на сто през 2015 г. до 76 на сто миналата година. Същевременно данните отчитат, че между 2012 г. и 2019 г. усещането за дискриминация сред хората от сексуалните малцинства е нараснало с шест на сто.

Източник: Фрог Нюз