Властта полудя: Повдигнаха обвинение на шефката на аптекарите, защо предупредила че може да има дефицит на лекарства... Всявала "паника"...

"Заветът"  от Добри Божилов
Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова се е сдобила с обвинение от прокуратурата за всяване на паника заради нейни медийни участия.
За подвигнатото ѝ от прокуратурата обвинение съобщи самата Стоименова в изявление до медиите.
“Днес, 10 април 2020 г., получих обвинение от българската прокуратура по чл. 326, ал.1 от Наказателния Кодекс (НК), във връзка с мои интервюта за Българското национално радио и Българската национална телевизия по повод на лекарствоснабдяването в страната в условията на пандемията с Covid-19.
В тези мои медийни изяви информирам българското общество за важни въпроси – презапасяването с лекарствени продукти, необходимостта от рецепта при отпускане на лекарства по лекарско предписание, необходимостта от гъвкавост на законодателството и вероятност от недостиг на определени лекарства.
Също така апелирах за човечност в работата на контролните институции при запазване на капацитета им за контрол“, казва Стоименова.
Обвинението е заради твърдения за очаквана липса на лекарства
От прокуратурата потвърдиха за повдигнатото обвинение и посочиха, че то е във връзка “със серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите в условията на въведено извънредно положение“. "С оглед на високата обществена опасност на деянието, изразяващо се в отправяне на неоснователни твърдения за очаквана липса на медикаменти, спрямо Стоименова е взета мярка за неотклонение “парична гаранция“ в размер на 20 000 лв.", казаха още от прокуратурата. Разследването е под надзора на Софийската районна прокуратура.
Изказаните от Стоименова твърдения, за очакван недостиг на медикаменти на европейския и световен пазар заради коронавируса, от повече от два месеца са водеща тема в световните медии и са във фокуса на вниманието на европейските институции и регулаторни органи.
Стоименова: По тази логика могат да обвинят представителите на ЕМА и СЗО
“Престъплението по чл.326 ал.1 от НК, като такова против реда и общественото спокойствие очевидно охранява обществените отношения свързани с ненужно ангажиране на значителен обществен ресурс за предотвратяване и преодоляване на неблагоприятни изменения, възникнали в резултат на деянието. Какъв значителен обществен ресурс са ангажирали моите интервюта? И каква е обществената опасност? Напротив, аз информирам, като поставям на дискусия и възможните начини за справяне със ситуацията. Ако следваме “логиката” на обвинението, то за същото може да бъде обвинен и изпълнителният директор на Европейската агенция по лекарствата, на чиято интернет страница редовно се качва информация за недостига на лекарства в условията на пандемиято от Covid-19 и регулаторните подходи за преодоляването им. Както и представителите на Световната здравна организация, Изпълнителна ръководна група на ЕС за недостиг на лекарства, причинени от големи събития, ръководителите на болници и лекари от девет европейски страни, които заявиха в отворено писмо миналата седмица, че има запаси от някои лекарства само за две седмици, и призоваха за по-голямо европейско сътрудничество за решаване на проблема, както и десетки представители на институции у нас, в ЕС и САЩ, които коментират тази проблематика”, коментира Стоименова.
Тя заявява, че всяко едно послание, твърдение и предположение в медиийните ѝ изяви почива на 25-годишния ѝ опит във фармацевтичния сектор, придобит в призводството, търговията и маркетинга на лекарства, лекарствената безопасност и държавната администрация и на публикувани анализи и информация и нямат характеристиките, които прокуратурата им приписва.
Информираме въпреки заплахите
Стоименова припомня, че още преди обявяването на извънредното положение, магистър-фармацевтите в България са били подложени на масирани проверки от 5-6 институции едновременно, което е затруднило, както работата им, така и обслужването на гражданите.
“Неколкократно в медийни изяви, както аз, така и мои колеги разказахме как първоначално протичаха проверките и в контраст на това, каква е практиката на европейските регулатори в този тежък за всички ни момент“, обяснява Стоименова.
“Безспорно, някои структури в тази държава могат да приложат възспиращи методи. Никога не съм подлагала това на съмнение. Напротив, като директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в периода 2014-2018 г. имах възможност да “опитам” на свой собствен гръб похватите им, част от които бяха отразени в медиите. Въпреки заплахите, ръководството на Българския фармацевтичен съюз продължи да информира обществото по актуалните теми и да подкрепя българските фармацевти, които са сред медицинските специалисти на първа линия в борбата с Covid-19. И ще продължи да го прави...”, заявява тя.
Стоименова коментира също, че кратък преглед на делата по чл. 326, ал.1, по който е обвинението срещу нея, показва, че делата по този член са за оставени фалшиви сигнали за взривни устройства и неверни повиквания за помощ на телефон 112... “Да се приравни даването на обективна информация относно възможни ситуации в лекарствоснабдяването, които са предотвратими и решими, поднесена по безспорно балансиран начин, основано на анализи, препоръки от Световната здравна организация, ЕК, Европейска агенция по лекарствата и др. източници към неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, означава грубо погазване на принципите залегнали в Закона за нормативните актове“, коментира Стоименова.
“Независимо, че в момента в условията на извънредно положение са ограничени някои наши основни права, ние живеем в правова държава, където споровете са решават чрез справедлив съдебен процес, а държавата отговаря за незаконосъобразни актове и действия на нейните органи и длъжностни лица. Независимо, че не можем да се придвижваме и събираме свободно и ежедневието ни е променено драстично, все още можем да разсъждаваме и мислим критично. Очевидно е, че сме изправени не само пред пандемия от Covid-19, но и пред нещо много по-различно от борбата с вирус – криза, която не е здравна и с много по-дългосрочни последици. И как ще я назовем?“, казва тя.

Източник: Медиапул