Жена даде последните си пари за хляб, за вноска към банка... "Облекченията" на Бойко се оказаха утежнения, искат повече, ако ги ползваш...

"Заветът"  от Добри Божилов
Грабят ни, искат да плащаме повече, а не по-малко.
Това съобщи по БНР продавачка от Враца, която си е загубила работата, и опитала да ползва облекченията по кредити, щедро уредени от Бойко Борисов.
Всъщност обаче, истината се оказва, че тя трябва да плаща ПОВЕЧЕ, а не по-малко.
Жената мислела, че ще и разсрочат заема. т.е. като не плати 1 месец, крайният срок за изплащане се измества с 1 месец и тя ще плаща примерно до ноември 2022, вместо до октомври 2022.
Това би било някакво, но все пак облекчение.
Но вместо това получава друго. Дават ѝ да подпише нов "погасителен план". В него наистина 1 месец не се плаща, но след това всички останали вноски се увеличават. Т.е. общият срок на заема изобщо не се променя, просто натрупват пропуснатите вноски върху следващите.
Но не е само това.
Оказва се, че общата сума, която ще дължи, също се увеличава.
Т.е. ако тя опита да ползва "помощта", ще трябва да плати повече, отколкото ако не я ползва...
"Грабят ни, никой не мисли за нас, нека тия отгоре да видят какво им е на хората долу..." - почти плачеща каза жената.
Тя се е отказала да ползва облекченията, и е дала последните си пари за хляб, за текущата вноска...

Г.Н.