Това изглежда ли ви познато :)

"Заветът"  от Добри Божилов
Сороските снимки от всички цветни революции се появиха пак.
Сорос май няма пари за нов пиар...
Текст към снимката:
"Важното е да се държим заедно, 
работим заедно и винаги се подкрепяме. 
И не само Бен и аз, но и човешката раса в момента."

Петър Ефтимов
Фейсбук
19.04.2020