Той е решил да ни погуби... Обяви финансова война на ЕС!... Ще ни размажат, ще загубим всичките си пари...

"Заветът"  от Добри Божилов
БНБ обяви пакет за подкрепа на банковата система в размер на 9,3 милиарда лева, който очевидно не е хрумване само на неколцина чиновници там, а е прилагане на правителствената политика.
Основните 2 политики, които ще генерират над 8,6 милиарда лева обаче, са откровено обявяване на война на други банки, в рамките на ЕС.
Това е задължението 1,6 милиарда лева печалба да се рекапитализира, т.е. да остане в България, а други 7 милиарда лева да бъдат изтеглени от сметките на банките в чужбина, и върнати на депозит в БНБ.
Това второто фактически означава, че компаниите-майки на тези наши банки ще трябва да преведат на БНБ 7 милиарда лева (в съответните валути, в които са депозитите). Т.е. Уникредит, OTP, Райфайзен, Алианц и другите евро-гиганти, ще плащат на Бойко.
Изобщо не е ясно дали това ще стане. Въпросните депозити са в чужбина и лесно мога да бъдат блокирани с технически трикове. Та дори с разпоредби, от типа на тези на БНБ, но на тамошните централни банки.
Точно сега, когато всички са закъсали, е малко съмнително някой веселяшки да тръгне да вади пари от своите банки, и да ги дава на Бойко.
Още по-голям обаче е друг проблем. Не само нашите банки имат депозити в чужбина, а и чуждите имат тук. Ако последва насрещно нареждане, може да се стигне до пълна декапитализация на местни клонове, тъй като тези пари са раздадени като кредити. Може да последва паника с масово теглене на влогове и тотален банкрут. Държавата ще трябва да покрие всичко, а тя също не разполага с подобни средства.
А онова, което не бива да забравяме е, че основната част от резерва на борда ни е в германски облигации, а не в "евра". Ако Германия "резне" изплащането на тези книжа, валутата ни рухва. Също така - половината ни златен резерв е в Англия.
Накратко - България отдава е с финансова примка на шията, и преди тази примка да се отхлаби, да се тръгва на откровени военни действия, е безумие.
Наблюдаваме поредно проявление на милиционерско-фуражкаджийското мислене, което с всяко следващо действие води до по-голяма бъркотия.
Накрая ни чака пълен крах, и вероятно - девалвация на лева, и хиперинфлация...
Но Бойко ще спечели някоя друга седмица на власт...

Добри Божилов, писател
19.03.2020