Страната в преспи, викат армията на помощ, но се оказа, че и тримата ни бойци са в отпуска... :)

Страната в преспи, викат армията на помощ, но се оказа, че и тримата ни бойци са в отпуска... :)
Тази шега е на писателя Добри Божилов.
Други шеги, покрай първия сняг:
"Сняг, посред зима, извънредно положение, обща мобилизация..."
"Като няма сняг, има криза - Перник без вода.
Като има сняг, пак криза - пътищата блокирани...
Герболандия"

Г.Н.