Мега глупост и скудоумие на възпитаника на МВР "Симеоново": Разследвал военни, без военен съд! Всичко рухва от глупащина...

Главният прокурор, когото никой не може да разследва, в момента се намира в ситуация, в която трябва да бъде разследван.
Причина за това е досъдебното производство срещу военнослужещи и подслушването им, извършено с решение на Специализирания наказателен съд, известен като "частния послушен съд на Бойко Борисов". Обстоятелството, че Специализираната прокуратура е разследвала генерали и офицери се вижда от самия документ, разпространен от Гешев (тук).
Но според НПК, разследвания и подслушвания на военнослужещи са подсъдни на Военен съд. Т.е. Гешев е разследвал с шайка послушни прокурори и съдии, в нарушение на НПК. Това е престъпление - злоупотреба с власт.
Точните текстове в НПК са следните:
Чл. 174. (2) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на военен съд се дава предварително от председателя на съответния военен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател.

 Чл. 396. (1) На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, извършени от:
1. военнослужещи;
3.  генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
(2) На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.

Органи на военното досъдебно производство
Чл. 399. (1) Органи на военното досъдебно производство са военният прокурор и военните разследващи органи.

От посочените текстове става ясно, че няма никакъв начин цивилният Специализиран наказателен съд да гледа дела с военни, дори ако в казуса участва един единствен военен. Текстът е ясен -  "На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица." Т.е. престъпникът Гешев не може да се измъкне дори ако се установи, че някой от разследваните е бил цивилен. При положение, че има дори 1 военен замесен, минава към военния съд.
Към военния съд има Военна прокуратура.
Но Гешев е ползвал цивилната Специализирана прокуратура.
Нещо повече - дори тежката разследваща мярка за подслушване, не е разпоредена от Военен съд.
Имаме азбучно нарушение на НПК от Иван Гешев и подчинените му! Нарушение на длъжностната характеристика. Задължение на прокурора е именно да спазва НПК и другите закони.
Толкова сериозно нарушение е основание за разследване и отстраняване на главния прокурор.
При това всичко е доказано - Гешев сам разпространи документите, които го удостоверяват.
Единственият оставащ въпрос е как точно Гешев ще разследва сам себе си, тъй като той е началник на всички прокурори.
Ето това е облечена в закон престъпност, а не комплотите срещу президента...

Добри Божилов, писател