Английски медии ни наричат "животни"! Ще получим ли извинение?... Надай се... Ето за това ни мислят, а ние клечим и се извиняваме... Бойко ВЪН от тази горда страна!

Ето заради тая очаквана простотия не взимам отношение цял ден... Положението е: “А вие защо обиждате НА животни?”.
Какъв е тоя... как се казва? Може би анимализъм? Фаунизъм?
Или Зооизъм или зоонацизъм?
Как му е името на това?
И изобщо расизъм ли е, когато вкарваш животинското царство, изобщо фауната в обидите си?

Стоил Рошкев
Фейсбук