Няма да разследват Мария Габриел за евтин апартамент, тъй като да си евродепутат не било публична длъжност

Комисията за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество е прекратила производството по сигнал против българския кандидат за еврокомисар Мария Габриел.
Решението е публикувано на сайта на КПКОНПИ и е взето на 26 юни от четиричленен състав.
В сигнала е описано, че е подаден от лице, което твърди, че Габриел е ползвала под наем общинско жилище, като месечната наемна цена на жилището е била в размер на 400 лева. Договорът е сключен през октомври 2010 г., когато тя е била вече евродепутат с 30 000 лв. месечен доход.
Цената на наемите в същия квартал в същия период е между 1400-1600 лв. Към сигнала са били приложени и медийни публикации.
При проверката си КПКОНПИ подробно описва чрез документи в кои години Мария Габриел е била евродепутат, както и кога е сключен договорът за наем и прекратяването му за същия апартамент.
Ето какво установява Комисията:
Видно от извадката от електронната страница на Европейския парламент за членове на ЕП в 7 парламентарен мандат, Мария Габриел е член на Европейския парламент от 2009 г. – до 2017 г.
На 07.07.2017 г. Мария Габриел е назначена в Европейската комисия за еврокомисар по цифровата икономика и общество.
От предоставените доказателства, се установи, че с Договор за наем от 01 октомври 2010 г., „***“ЕООД предоставя на Мария Иванова Неделчева за временно и възмездно ползване  апартамент №4, находящ се в ***, със застроена площ 128,44 кв. м., срещу месечна наемна цена в размер на 400,00 лева. Договорът е сключен за срок от три години, като може да се прекрати с едностранно едномесечно предизвестие.
На 11.04.2012 г. до директора на „***“ЕООД е отправено писмено предизвестие от Мария Неделчева, с което същата е заявила намерението си за напускане на апартамент под наем.
Видно от представените фактури се установи, че Мария Неделчева е платила наем за апартамент №4 на *** до 31.08.2012 г.
От направената справка в НБД „Население“ се установи, че Мария Иванова Габриел и Мария Иванова Неделчева са едно и също лице. Същото е променило фамилията си след сключване на граждански брак на 30.06.2012 г.
Но след това КПКОНПИ се спира на закона, според който членовете на Европейския парламент не са лица, заемащи публична длъжност по смисъла на Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
От това следва, че в периода на действие на договора за наем от 01.10.2010 г. до 31.08.2012 г., Мария Габриел не е заемала публична длъжност, по смисъла на закона.
Липсата на тази предпоставка – субект, или лице, заемащо публична длъжност, срещу което да се проведе административното производство, се явява пречка за разглеждане на постъпилия сигнал и е основание за прекратяване на настоящото производство, пише на сайта.
В решението на КПКОНПИ се казва то да се изпрати заедно с цялата административна преписка на Софийска градска прокуратура, с оглед на това прокуратурата да прецени дали да подаде протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението, с което се установява липсата на конфликт на интереси.
Ето какво установява:
Тъй като към датата на подаване на сигнала Мария Габриел е лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.5 от ЗПКОНПИ, компетентна да се произнесе по отношение на нея е КПКОНПИ.
Видно от събраните по преписката доказателства Мария Габриел е член на Европейския парламент, считано от 2009г. до 2017г., т.е. към датата на действие на ЗПУКИ /отм./. Видно от разпоредбата на чл.3 от ЗПУКИ /отм./ членовете на Европейския парламент не попадат в обхвата на посочената разпоредба, т.е. не са лица, заемащи публична длъжност по смисъла на ЗПУКИ /отм./.
Следователно в периода на действие на Договор за наем на имот, собственост на „***“ЕООД, а именно: 01.10.2010г. – 31.08.2012г., Мария Габриел не е била лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ.
Само преди две седмици антикорупционната комисия КПКОНПИ оневини всички лица от властта, замесени в скандала „Апартаментгейт“, за които през март т.г., в разгара на скандала, бяха образувани проверки за конфликт на интереси.
Със серия от решения антикорупционната комисия в състав от трима души приема, че няма конфликт на интереси при бившия шеф на парламентарната група и зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов, бившия министър на правосъдието Цецка Цачева, бившите зам.-министри на спорта Ваня Колева и на енергетиката Красимир Първанов, с които тръгна скандалът.