На гол тумбак - дори чифтета няма, само ги плащаме сега... Не е ясно кога и дали ще дойдат...

40 хиляди човека на Бузлуджа, нито един вчера пред парламента срещу Ф16.
Ролята на БСП очевидно е да отвлече хората далеч от София, за да минат Ф16 спокойно... 
Цената която ще платим е близо 3 млрд. лв. - с нея всички пенсии могат за 1 година, да са 30% по-високи.
Вместо това - на гол тумбак - 4 чифтета Ф16...
Та дори чифтетата ги няма - само ги плащаме сега, не е ясно кога ще дойдат...
 
Добри Божилов, писател
Автор на "Задругата"