Горд свободен човек и унизен покорен роб...

Разликата не може да не се види.
Едното е достоен държавник, равен на цар Калоян и княз Борис Първи, които са говорили с папата като с равен.
Другото е близко до еничарската аристокрация, която е приемала исляма, за да си запази имотите, и е зарязала българския народ на турците.
Идат избори...
Вие решавате...

Г.Н.