ЕС ни убеждава да "изберем своето бъдеще", което се състои от... мuгрантu и прuшълцu (снимката е от реклама на самия ЕС)

Не, няма никакъв майтап.
Това е официална реклама, пропагандираща изборите за Европейски парламент.
"Избери своето бъдеще".
И бъдещето очевидно са мигранти - араби, индийци, негри, изобщо... новите европейци...
Дали това обаче е бъдещето, което не толкова новите европейци искат :)
Може би накрая този абсурден съюз сам ще се довърши, няма нужда да правим нищо...

Г.Н.
Снимка: Публикувана във Фейсбук реклама на ЕП