Трети опит за Истанбулката - пробутват я като "задължителна патронажна грижа" за децата по домовете им...

"Във всички интервюта до момента, г-жа Елеонора Лилова, в качеството ѝ на председател на ДАЗД, твърди, че ползата за родителите от задължителната патронажна грижа по домовете при децата от 0 до 3 г. ще е голяма.
Но дори родителите да казват, че не искат такава задължителна патронажна грижа за децата си, изглежда тя трябва да бъде наложена насила на всички без изключение. Защо?
От отчета на ДАЗД за 2018 г. по Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца става ясно, че:
1. За патронажната грижа ще има финансиране по Оперативна програма "Човешки ресурси" - това означава милиони от ЕС и УНИЦЕФ, които идват безвъзмездно, ако ДАЗД и МЗ успеят да я въведат и изпълняват поставените им цели.
2. Чрез патронажната грижа на родителите ще се казва от медицински и социални работници как да възпитават и дисциплинират децата си. Ако родителите не са съгласни, не се знае какво ще последва.
3. Специалистите посещаващи домовете на семействата с малки деца от 0 до 3 години по програмата за патронажна грижа ще идентифицират децата, които са изложени на риск от насилие т.е. патронажната грижа ще се използва за разузнаване в домовете на семействата - нещо, което г-жа Лилова целенасочено премълчава всеки път, когато бива попитана публично.
Патронажната грижа е троянски кон в семействата."
Поход за семейството
————
Децата ни не са средство за усвояване на средства!

Александър Урумов, Фейсбук