Проблем са не фалшивите новини, а цензурата над истинските... Цензурата, за да пазим Бойко Борисов...

В последно време изобщо няма нужда от фалшиви новини. 
Истинските, които забраняват да се говорят, изобилстват. 
Проблем са не фалшивите новини, а цензурата над истинските. 
Цензурата, за да пазим Бойко Борисов.

Добри Божилов
04.01.2019

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...