Adsense-top

Лоша новина за политиците: обезлюдяването води всеки месец да изчезва по едно село. Кого ще управляват?

В следващите десетилетия между 800 и 1000 селища в страната ще престанат да съществуват.
Всеки месец изчезва по едно село, а най-бързо обезлюдяващият се район е Смолянско. 
До 2030 година 42 процента от населението на страната ще живее в 6 града - Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора, предаде БНР.
23 процента от хората обмислят да търсят работа в чужбина. 
Данните и прогнозите бяха огласени на конференцията „Демографската криза в България – реалности, проблеми и решения“, където  фондациите „Солидарно общество“ и „Фридрих Еберт“ представиха съвместно изследване на двете организации.
Сред мерките за социална сигурност и стимулирането на отговорно родителство се предлагат въвеждането на семейното подоходно облагане, диференцирани ставки на ДДС за детски храни и стоки, учебници и учебни помагала, стимулиране на осигурените родители при раждане на второ и трето дете с еднократна помощ в размер на 10 минимални работни заплати. 
Предлагат се още стимулиране на майките студентки с еднократна помощ в размер едногодишната минимална работна заплата, както и обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години на осигурените майки не по-малко от размера на минималната работна заплата.
Други мерки предвиждат стриктно прилагане на действащото законодателство при ранните раждания от малолетни майки и отпускане на социални помощи за раждащите преди 16-годишна възраст само в натура, както и насърчителни мерки за младите семейства за придобиване на жилище.
Експертите смятат за важно и въвеждането на „осигурителна почивка” за работодатели, осигуряващи заетост на родители с малки деца. 
Ако държавата иска да насърчи  наемането на родители с малки деца, то нека тогава заплати осигурителните вноски за сметка на работодателя за всяка майка, която отглежда дете до постъпването му в първи клас, апелират те. Идеята е възвращаемостта от подобна мярка да надвиши разходите от нейното въвеждане, защото ще се повишат нивата на заетост на лица в трудоспособна възраст, ще намалеят разходите за социални плащания и ще се намали детската бедност.
Подкрепа за съвместяването на професионалните и семейните роли с функциите и отговорностите в домашна среда. Насърчаване на гъвкавите условия на труд - непълно и гъвкаво работно време, надомна и дистанционна работа. Намалено (гъвкаво) работно време за майките с деца от 1 до 3 години.
Залага се още на актуализиране на семейните помощи в унисон с издръжката на семействата с деца. Според предложенията са необходими нови критерии за по-ефективно и по-справедливо разпределение на детските добавки и семейните помощи като инструменти за подпомагане на семействата с деца в България.

Източник: Епицентър, заглавието е редактирано от ГН

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...