Adsense-top

Без търговски регистър, увиснаха магистралите и стадионите - не могат никакви обществени поръчки да се пуснат - дори за фирмите на ГЕРБ...

Не знам давате ли си сметка, но помпозните проекти за превъоръжаване на армията пропадат, ако не се пусне Търговският регистър.
Това е така, защото в документацията по всякакви обществени поръчки, се изисква документ, който удостоверява собствениците и управителите на доставчика.
В момента това удостоверение се издава от Агенцията по вписванията, или пък чиновниците директно си проверяват в регистъра кой стои насреща им.
Без подобна проверка, не може да мине сделка дори за дъвки, какво остава многомилиардни операции за изтребители.
Може да се яви всеки, да се обяви за представител на която си иска фирма, и да прибере парите.
Въпросът е съвсем сериозен, и би следвало в момента да е блокирана работата на цялата държавна администрация, в частта и с обществените поръчки.
Просто документите на всяка една кандидатствала фирма - за каквото и да било, ще бъдат неизрядни. Дори на връзкарската фирма, определена предварително за победител.
И няма чиновник, който да се подпише под подобен търг...

Добри Божилов
21.08.2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...